Kort #6833

 'N

Göteborg

Chalmers tekniska högskola

Undefrv.

Skol.

Tekn.

Information

Kortnr:
6833
Låda:
08 GS-HT
Text:

'N

Göteborg

Chalmers tekniska högskola

Undefrv.

Skol.

Tekn.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort