Kort #6928

 Göteborgs småbarnsskola

f småbarnsskolor - Sällskapet för bildande av småbarnssko lor i Göteborg ]

^fv\ K k ii ^qvcol

Information

Kortnr:
6928
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborgs småbarnsskola

f småbarnsskolor - Sällskapet för bildande av småbarnssko lor i Göteborg ]

^fv\ K k ii ^qvcol

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort