Kort #7365

 Qz Henniekehammars herrgård (= Hotell)

Information

Kortnr:
7365
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qz Henniekehammars herrgård (= Hotell)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort