Kort #7557

 How to fe el at home in Sweden

[ltg»av Svenska turisttrafikförbundet] , 1948-

Kat.i forts.

Information

Kortnr:
7557
Låda:
08 GS-HT
Text:

How to fe el at home in Sweden

[ltg»av Svenska turisttrafikförbundet] , 1948-

Kat.i forts.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort