Kort #7373

 Liber Hermods

[Låntagare får läsa och ta (högst)

3 kopior av Hermods kurser för privat bruk. Enl samtal 19890802.]

Information

Kortnr:
7373
Låda:
08 GS-HT
Text:

Liber Hermods

[Låntagare får läsa och ta (högst)

3 kopior av Hermods kurser för privat bruk. Enl samtal 19890802.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort