Kort #6756

 Gästspel

Te a t er- gäs t spe1

✓

Se: Taaterturneer

Information

Kortnr:
6756
Låda:
08 GS-HT
Text:

Gästspel

Te a t er- gäs t spe1

Se: Taaterturneer

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort