Kort #7156

 Per Albin Hansson

Alla broschyrer författade av P.A. Hansson är katalogiserade, I småtryckssamlingen finns bl.a,

26 programblad med anknytning till P.A, Hansson i samlingen : Program, Div. Politik eller Arb.fråg åren 1908-38 (utbrutet). Några småtryck finns även i samlingen : Polit. Ekon. Soc. (kronol.).

Information

Kortnr:
7156
Låda:
08 GS-HT
Text:

Per Albin Hansson

Alla broschyrer författade av P.A. Hansson är katalogiserade, I småtryckssamlingen finns bl.a,

26 programblad med anknytning till P.A, Hansson i samlingen : Program, Div. Politik eller Arb.fråg åren 1908-38 (utbrutet). Några småtryck finns även i samlingen : Polit. Ekon. Soc. (kronol.).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort