Kort #19054

 Konst
Malmberg, Ernst [Fredrik Waldemar]
Larsson - Liljefors - Zorn. En återblick, [ill.]
J.	±	x.
Stockholm 1919*
4.

Information

Kortnr:
19054
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Malmberg, Ernst [Fredrik Waldemar]
Larsson - Liljefors - Zorn. En återblick, [ill.]
J. ± x.
Stockholm 1919*
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB