Kort #19429

 Konst
Yignola» [Giacomo Barozzio da]

Romerska kolonnordningarna, efter Vignola. Hand-
bok för architekter och konstnärer. Jemte ett
alfabetiskt ordregister öfver en del i byggnads-
konsten förekommande fransyska ord af Urbain
Vitry. Med svensk öfvers. eller förklaring [af
*/
Emil Edvard von Rothstein.] Med 36 plancher.
2. uppl
Stockholm 1865.	16
y/*

Information

Kortnr:
19429
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Yignola» [Giacomo Barozzio da]

Romerska kolonnordningarna, efter Vignola. Hand-
bok för architekter och konstnärer. Jemte ett
alfabetiskt ordregister öfver en del i byggnads-
konsten förekommande fransyska ord af Urbain
Vitry. Med svensk öfvers. eller förklaring [af
*/
Emil Edvard von Rothstein.] Med 36 plancher.
2. uppl
Stockholm 1865. 16
y/*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB