Kort #19407

 Konst
Wessely, j[oseph] E[duard]
Dödens och djefvulens gestalter i den bildande
konsten. Svensk bearb. af C. Eichhom. Med 19
illustr. och 1 tonbild.
Stockholm 1877

Information

Kortnr:
19407
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Wessely, j[oseph] E[duard]
Dödens och djefvulens gestalter i den bildande
konsten. Svensk bearb. af C. Eichhom. Med 19
illustr. och 1 tonbild.
Stockholm 1877

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB