Kort #19058

 Malmö
Konst

Slöjdexpositionen 1849.
Förteckning på slöjdalster inlemnade till -
Malmö 1849.
16.

Information

Kortnr:
19058
Låda:
039 KONST
Text:

Malmö
Konst

Slöjdexpositionen 1849.
Förteckning på slöjdalster inlemnade till -
Malmö 1849.
16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB