Kort #19282

 [Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och
brons samt modeller och eskisser äfvensom gips-
afgjutningar efter plastiska konstverk i National
-museum.
Stockholm 1868.	8.
________________ 2. uppl.
Stockholm 1870.	8.
________________ 3• uppl.
Stockholm 1871.
8.

Information

Kortnr:
19282
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och
brons samt modeller och eskisser äfvensom gips-
afgjutningar efter plastiska konstverk i National
-museum.
Stockholm 1868. 8.
________________ 2. uppl.
Stockholm 1870. 8.
________________ 3• uppl.
Stockholm 1871.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB