Kort #19064

 Konst
Mandelgren, N[ils] M[ånsson]
Samlingar till svenska konst- och odlings- histo-
rien.
H. 1-2.
Stockholm 1866-68.	Pol.
1. 5 pl.	1866.
2. 5 pl.	1868.

Information

Kortnr:
19064
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Mandelgren, N[ils] M[ånsson]
Samlingar till svenska konst- och odlings- histo-
rien.
H. 1-2.
Stockholm 1866-68. Pol.
1. 5 pl. 1866.
2. 5 pl. 1868.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB