Kort #19300

 -^Stockholm
Nationalmuseum.
Se: Röök, L.J. von, Förteckning öfver de taflor,
som visas i ... 1841.

Information

Kortnr:
19300
Låda:
039 KONST
Text:

-^Stockholm
Nationalmuseum.
Se: Röök, L.J. von, Förteckning öfver de taflor,
som visas i ... 1841.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB