Kort #19261

 Konst
$
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Kongl. majsts förnyade nådiga stadgar för dess
akademi för de fria konsterna, gifna Stockholms
slott den 13 maj 1887.
Stockholm 1887.	8.
Svensk författnings-samling n:r 26, 1887.

Information

Kortnr:
19261
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
$
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Kongl. majsts förnyade nådiga stadgar för dess
akademi för de fria konsterna, gifna Stockholms
slott den 13 maj 1887.
Stockholm 1887. 8.
Svensk författnings-samling n:r 26, 1887.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB