Kort #19148

 Konst
[Piper, Elisabeth Augusta, f. Baker]
Förteckning öfver framlidna öfverhofmästarinnan
hos h.m. drottningen, grefvinnan E.A. Pipers,
född Baker, efterlemnade samling af konstsaker,
böcker och musikalier, etc. hvilka försäljas i
huset n:o 11 B vid Vestra (Stora) Trädgårdsgatan
... lördagen den 21 februari 1880 ...
Stockholm 1880.
8.

Information

Kortnr:
19148
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Piper, Elisabeth Augusta, f. Baker]
Förteckning öfver framlidna öfverhofmästarinnan
hos h.m. drottningen, grefvinnan E.A. Pipers,
född Baker, efterlemnade samling af konstsaker,
böcker och musikalier, etc. hvilka försäljas i
huset n:o 11 B vid Vestra (Stora) Trädgårdsgatan
... lördagen den 21 februari 1880 ...
Stockholm 1880.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB