Kort #19283

 2
Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och
brons samt modeller och eskisser äfvensom gips-
afgjutningar efter plastiska konstverk i National
-museum.
4. uppl
Stockholm 1874
8.
5. uppl.
Stockholm 1876
8
6. uppl
Stockholm 1880
8.

Information

Kortnr:
19283
Låda:
039 KONST
Text:

2
Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och
brons samt modeller och eskisser äfvensom gips-
afgjutningar efter plastiska konstverk i National
-museum.
4. uppl
Stockholm 1874
8.
5. uppl.
Stockholm 1876
8
6. uppl
Stockholm 1880
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB