Kort #19086

 Män
Konst

Svenska industriens män. Serie 2. j_4 pl.j
H. 9.
Stockholm 1880.
4.

Information

Kortnr:
19086
Låda:
039 KONST
Text:

Män
Konst

Svenska industriens män. Serie 2. j_4 pl.j
H. 9.
Stockholm 1880.
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB