Kort #19307

 [.Stockholm]
Stockholms konstförening.
Förteckningåikonstföreningen utställda mål-
ningar af äldre svenska mästare.
Afd. 3.
Stockholm 1874.
Konst
3. Frihetstidens mästare (1719-1770).
Andra serien.

Information

Kortnr:
19307
Låda:
039 KONST
Text:

[.Stockholm]
Stockholms konstförening.
Förteckningåikonstföreningen utställda mål-
ningar af äldre svenska mästare.
Afd. 3.
Stockholm 1874.
Konst
3. Frihetstidens mästare (1719-1770).
Andra serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB