Kort #19177

 Konst
Saloman, G[eskelJ
Anvisning till praktisk undervisning i tillämp-
ningen af perspektivets grundreglor på frihands-
teckning, för elementar- och folkskolor. Att be-
gagnas jemte tillhörande åskådningsapparat. [ill.]
Göteborg 1869-	8.

Information

Kortnr:
19177
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Saloman, G[eskelJ
Anvisning till praktisk undervisning i tillämp-
ningen af perspektivets grundreglor på frihands-
teckning, för elementar- och folkskolor. Att be-
gagnas jemte tillhörande åskådningsapparat. [ill.]
Göteborg 1869- 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB