Kort #19213

 Konst
Stockholm
Allmänna konst- och industriutställningen 1897.
Officiel berättelse utg. på uppdrag af förvalt-
ningsutskottet under redaktion af Ludv. looström.
[111.]
D. 2.
Stockholm 1900.
4.

Information

Kortnr:
19213
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stockholm
Allmänna konst- och industriutställningen 1897.
Officiel berättelse utg. på uppdrag af förvalt-
ningsutskottet under redaktion af Ludv. looström.
[111.]
D. 2.
Stockholm 1900.
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB