Kort #19189

 Scheutz, Per Georg
Handbok i ritkonsten. Innefattande linearteckning
på fri hand, geometrisk linearteckning, ornaments-
teckning, arkitektur- och perspektifritning, figur
teckning, landskapsritning, samt register öfver
ritmaterialier, konsttermer, m.m., och en karakte-
ristik af de namnkunnigaste målares teckningssätt.
Med 9 pl.
Stockholm 1832. [Anon.]	8
vi, (1), 257 s., 9 utviksbl.

Information

Kortnr:
19189
Låda:
039 KONST
Text:

Scheutz, Per Georg
Handbok i ritkonsten. Innefattande linearteckning
på fri hand, geometrisk linearteckning, ornaments-
teckning, arkitektur- och perspektifritning, figur
teckning, landskapsritning, samt register öfver
ritmaterialier, konsttermer, m.m., och en karakte-
ristik af de namnkunnigaste målares teckningssätt.
Med 9 pl.
Stockholm 1832. [Anon.] 8
vi, (1), 257 s., 9 utviksbl.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB