Kort #19334

 + Stäck, Josef Magnus
Se: Katalog. Katalog öfver målnings-galleriet.
1850.

Information

Kortnr:
19334
Låda:
039 KONST
Text:

+ Stäck, Josef Magnus
Se: Katalog. Katalog öfver målnings-galleriet.
1850.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB