Kort #19095

 Konst
y
Nordensvan, Georg [Gustaf]
Bildkonsten. Med 24 konstbilagor och 394 bilder
i texten.
Stockholm 1903-	4.

Information

Kortnr:
19095
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
y
Nordensvan, Georg [Gustaf]
Bildkonsten. Med 24 konstbilagor och 394 bilder
i texten.
Stockholm 1903- 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB