Kort #19384

 Upmark, Gustaf Henrik Vilhelm
Se: Lubke, W., De bildande konsternas historia.

Information

Kortnr:
19384
Låda:
039 KONST
Text:

Upmark, Gustaf Henrik Vilhelm
Se: Lubke, W., De bildande konsternas historia.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB