Kort #19361

 Konst
Tavelgalleri
Tafvel-galleri af berömda mästares arbeten från
utlandets museer uti graverade afbildningar åt-
följda af upplysande text. Med portätter Lsic]
jämte biografier utarbetade efter de bästa källor.
[1-2.]
Upsala 1872.	4.
t

Information

Kortnr:
19361
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Tavelgalleri
Tafvel-galleri af berömda mästares arbeten från
utlandets museer uti graverade afbildningar åt-
följda af upplysande text. Med portätter Lsic]
jämte biografier utarbetade efter de bästa källor.
[1-2.]
Upsala 1872. 4.
t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB