Kort #19172

 Konst
Rydberg, Viktor
Det sköna och dess lagar. Fjorton föreläsningar
hållna vårterminen 1889»
Stockholm (tr. Göteborg) 1901.
8

Information

Kortnr:
19172
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Rydberg, Viktor
Det sköna och dess lagar. Fjorton föreläsningar
hållna vårterminen 1889»
Stockholm (tr. Göteborg) 1901.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB