Kort #19160

 ^Recension
Recension öfver "Om den antika konsten och dess
pånyttfödelse". 1864.
Se: Arwidsson, Hils
+

Information

Kortnr:
19160
Låda:
039 KONST
Text:

^Recension
Recension öfver "Om den antika konsten och dess
pånyttfödelse". 1864.
Se: Arwidsson, Hils
+

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB