Kort #19313

 Konst
[Stockholm]
Stockholms konstförening.
Årsberättelse afgifven vid Konst-föreningens
allmänna årssammankomst den 30:de januarii 1836.
Stockholm 1836.	8.
______________ den 30 januari 1854.
Stockholm 1854.	8.
______________ den 12 februari 1876.
Stockholm 1876.
8.

Information

Kortnr:
19313
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Stockholms konstförening.
Årsberättelse afgifven vid Konst-föreningens
allmänna årssammankomst den 30:de januarii 1836.
Stockholm 1836. 8.
______________ den 30 januari 1854.
Stockholm 1854. 8.
______________ den 12 februari 1876.
Stockholm 1876.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB