Kort #19069

 Konst
Markman, A[dolf] F[redrik]
Vägledning vid lavering och färgläggning, samt
slagskuggors konstruktion på projektionsritning-
ar. [ill.]
Malmö 1859.
8.

Information

Kortnr:
19069
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Markman, A[dolf] F[redrik]
Vägledning vid lavering och färgläggning, samt
slagskuggors konstruktion på projektionsritning-
ar. [ill.]
Malmö 1859.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB