Kort #19309

 [Stockholm]
[Stockholm]	Konst
Stockholms konstförening.	
Catalog öfver konst-föreningens offentliga expo-
sition af gamle mästares arbeten, 1832.	öppnad i april
Stockholm 1832. i maj 1833.	8.
Stockholm 1833. i april 1837.	8.
Stockholm 1837.
8.

Information

Kortnr:
19309
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
[Stockholm] Konst
Stockholms konstförening.
Catalog öfver konst-föreningens offentliga expo-
sition af gamle mästares arbeten, 1832. öppnad i april
Stockholm 1832. i maj 1833. 8.
Stockholm 1833. i april 1837. 8.
Stockholm 1837.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB