Kort #19268

 Konst
Stockholm
Konstnärsförbundet.
Illustrerad katalog. Konstnärsförbundets utställ-
ning våren 1890 i Theodor Blanchs konst-salon,
Kungsträdgården, Stockholm.
Stockholm 1890.	8.
Samb. med: Illustrerad katalog. 1886.

Information

Kortnr:
19268
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stockholm
Konstnärsförbundet.
Illustrerad katalog. Konstnärsförbundets utställ-
ning våren 1890 i Theodor Blanchs konst-salon,
Kungsträdgården, Stockholm.
Stockholm 1890. 8.
Samb. med: Illustrerad katalog. 1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB