Kort #19108

 Konst
Odelstjerna, E[rik] G:son
Rhensk-Westf al i ska industri-, handtverks- och
konstutställningen i Dusseldorf 1902.
Stockholm 1902.	8.
Af tryck ur "Bihang till jem-kontorets
annaler" för år 1902.

Information

Kortnr:
19108
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Odelstjerna, E[rik] G:son
Rhensk-Westf al i ska industri-, handtverks- och
konstutställningen i Dusseldorf 1902.
Stockholm 1902. 8.
Af tryck ur "Bihang till jem-kontorets
annaler" för år 1902.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB