Kort #19413

 + Vibyholm
Porträttsamlingen vid Vibyholm. 1876.
Se: Bonde, Carl Johan Trolle

Information

Kortnr:
19413
Låda:
039 KONST
Text:

+ Vibyholm
Porträttsamlingen vid Vibyholm. 1876.
Se: Bonde, Carl Johan Trolle

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB