Kort #19372

 Konst
Tidskrift
Tidskrift för bildande konst och konstindustri,
under medverkan af C.R. Nyblom, G-. Ljunggren,
[ill.]
Årg. 1875, 1876.
Stockholm [1876]-1877.
4.

Information

Kortnr:
19372
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Tidskrift
Tidskrift för bildande konst och konstindustri,
under medverkan af C.R. Nyblom, G-. Ljunggren,
[ill.]
Årg. 1875, 1876.
Stockholm [1876]-1877.
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB