Kort #19208

 + Soldin, Ludvig Alexander
Se: Förteckning. Förteckning öfver enskilda
museum. 1856.

Information

Kortnr:
19208
Låda:
039 KONST
Text:

+ Soldin, Ludvig Alexander
Se: Förteckning. Förteckning öfver enskilda
museum. 1856.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB