Kort #19263

 Konst
i
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Reglemente för Kongl. akademiens för de fria
konsterna undervisningsverk, antaget den 24
januarii 1849.

Stockholm 1849-
8.

Information

Kortnr:
19263
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
i
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Reglemente för Kongl. akademiens för de fria
konsterna undervisningsverk, antaget den 24
januarii 1849.

Stockholm 1849-
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB