Kort #19262

 Konst
Stockholm
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Program för utställningen af svenska konstalster
i Stockholm år 1885.
Stockholm 1885•
4.

Information

Kortnr:
19262
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stockholm
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Program för utställningen af svenska konstalster
i Stockholm år 1885.
Stockholm 1885•
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB