Kort #19435

 [Wohlfahrt, Bernhard Wilhelm j
Konst
ä. /
Förteckning öfver framlidne artisten Wilhelm
Wohlfarhts [sic.] efterlemnade samling af olje-
målningar, handteckningar, gravurer, lithografi-
er, fotografier, planchverk och illustrerade ar-
beten, som kommer att vid offentlig auktion å
De la Croix's salong i Stockholm försäljas lör-
dagen den 10 oktober 1863 •••
Stockholm 1863»	8.

Information

Kortnr:
19435
Låda:
039 KONST
Text:

[Wohlfahrt, Bernhard Wilhelm j
Konst
ä. /
Förteckning öfver framlidne artisten Wilhelm
Wohlfarhts [sic.] efterlemnade samling af olje-
målningar, handteckningar, gravurer, lithografi-
er, fotografier, planchverk och illustrerade ar-
beten, som kommer att vid offentlig auktion å
De la Croix's salong i Stockholm försäljas lör-
dagen den 10 oktober 1863 •••
Stockholm 1863» 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB