Kort #19102

 Konst
Norrköping
Industri- m.m. utställningen 1887.
Katalog öfver utställningen af industri-, handt-
verks-, slöjd- och trädgårdsalster i Norrköpings
arbetareförenings lokal år 1887.
Norrköping 1887.	8.

Information

Kortnr:
19102
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Norrköping
Industri- m.m. utställningen 1887.
Katalog öfver utställningen af industri-, handt-
verks-, slöjd- och trädgårdsalster i Norrköpings
arbetareförenings lokal år 1887.
Norrköping 1887. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB