Kort #19349

 Konst
Sveriges allmänna konst-
förening
Katalog öfver - konstförenings utställning i
Uddevalla 1887.
Uddevalla 1887.
8.

Information

Kortnr:
19349
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Sveriges allmänna konst-
förening
Katalog öfver - konstförenings utställning i
Uddevalla 1887.
Uddevalla 1887.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB