Kort #19420

 Konst
Wien
Världsutställningen 1873*
Förteckning öfver ett urval af svensk litteratur
och planschverk utställdt af KLemmings antiqvari-
at och sortiment i Stockholm. [Även ty. och fr.
titel. ]
Stockholm 1873.
8.

Information

Kortnr:
19420
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Wien
Världsutställningen 1873*
Förteckning öfver ett urval af svensk litteratur
och planschverk utställdt af KLemmings antiqvari-
at och sortiment i Stockholm. [Även ty. och fr.
titel. ]
Stockholm 1873.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB