Kort #19215

 Stockholm
Konst
6>
Allmänna konst- och industriutställningen 1897.
Till Kongl. komitén för utredande af frågan om
de åtgärder, som må finnas erforderliga för till-
vägabringande under år 1897 af en allmän konst-
och industriutställning i Stockholm ...
Stockholm 1894.
8.

Information

Kortnr:
19215
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
Konst
6>
Allmänna konst- och industriutställningen 1897.
Till Kongl. komitén för utredande af frågan om
de åtgärder, som må finnas erforderliga för till-
vägabringande under år 1897 af en allmän konst-
och industriutställning i Stockholm ...
Stockholm 1894.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB