Kort #19114

 +- [palm, Gustaf Wilhelm]
Se: Sveriges allmänna konstförening. Katalog
+
öfver utställning. 1891.

Information

Kortnr:
19114
Låda:
039 KONST
Text:

+- [palm, Gustaf Wilhelm]
Se: Sveriges allmänna konstförening. Katalog
+
öfver utställning. 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB