Kort #19074

 Konst
/V
k
[Masreliez, Louis Adrien]
Förteckning på framledne hof-intendenten och
riddaren af Kongl. Wasa-orden, herr Louis Masre-
liez 's utvalda och dyrbara samlingar, så af
böcker i Belles-lettres och Fria konsterna, som
estamper af alla skolor och af yppersta mästare,
hvilka komma att försäljas ... d	1812.
Stockholm 1812.
8.

Information

Kortnr:
19074
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
/V
k
[Masreliez, Louis Adrien]
Förteckning på framledne hof-intendenten och
riddaren af Kongl. Wasa-orden, herr Louis Masre-
liez 's utvalda och dyrbara samlingar, så af
böcker i Belles-lettres och Fria konsterna, som
estamper af alla skolor och af yppersta mästare,
hvilka komma att försäljas ... d 1812.
Stockholm 1812.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB