Kort #19238

 Konst
[Stockholm]
Göthiska förbundet.
Förteckning öfver de af svenske konstnärer och
konstälskare på Göthiska förbundets inbjudning,
uppställda konst-arbeten.
Stockholm 1818.
8.

Information

Kortnr:
19238
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Göthiska förbundet.
Förteckning öfver de af svenske konstnärer och
konstälskare på Göthiska förbundets inbjudning,
uppställda konst-arbeten.
Stockholm 1818.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB