Kort #19277

 Stockholm
t Nationalmuseum.
Fem stora gustavianer. 1944.
Se: Strömbom, Sixten Georg Mauritz

Information

Kortnr:
19277
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
t Nationalmuseum.
Fem stora gustavianer. 1944.
Se: Strömbom, Sixten Georg Mauritz

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB