Kort #19174

 Konst
Böök, Lars Jakob von
#
Förteckning på de statyer, byster och antiker,
som förvaras å Kongl. museum i Stockholm.
Stockholm 1841. [Anon.]	8.

Information

Kortnr:
19174
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Böök, Lars Jakob von
#
Förteckning på de statyer, byster och antiker,
som förvaras å Kongl. museum i Stockholm.
Stockholm 1841. [Anon.] 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB