Kort #19113

 0 w e n, Robert
Se: Description. Description of an architectural
t
model. 1830.

Information

Kortnr:
19113
Låda:
039 KONST
Text:

0 w e n, Robert
Se: Description. Description of an architectural
t
model. 1830.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB