Kort #19423

 Konst
Wien
Världsutställningen 1873-
Schweden. Bericht uber die Gelehrten- vind höhere
Real-Schule (die höhere Eleraentar-Lehranstalt) in
Upsala.
Stockholm 1873.
8.

Information

Kortnr:
19423
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Wien
Världsutställningen 1873-
Schweden. Bericht uber die Gelehrten- vind höhere
Real-Schule (die höhere Eleraentar-Lehranstalt) in
Upsala.
Stockholm 1873.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB